FinnishEnglish

Luova Tampere

 

Luovan talouden hyrrä

Luova Tampere toimii luovan talouden kehittämisen vauhdittajana Pirkanmaalla. Toiminta käynnistettiin elinkeinopoliittisena kehittämisohjelmana 2006-2011. Vuodesta 2012 alkaen Luovan Tampereen työ luovan talouden ja luovien toimialojen kehittämiseksi jatkuu. Toiminnan painopiste on yritysneuvonnassa, koulutuksessa, toimialakohtaisissa hankkeissa, luovien alojen keskuksen synnyttämisessä ja uuden media-alan keskuksen perustamisessa.

Lisäksi Luova Tampere järjestää Creativity World Forum 2014 -tapahtuman, joka on maailman suurin vuosittainen luovan talouden konferenssi, sekä on mukana Euroopan komissiolle tehtävän luovien toimialojen tukemiseen tähtäävien politiikkasuositusten tekemisessä. Tampereella käynnistyi vuoden 2012 alussa myös uusi Avoin Tampere -ohjelma, joka jatkaa Luovassa Tampereessa käynnistettyä monialaista kehittämistä ja toimialariippumattomien innovaatioiden tukemista.